Kaikki kirjoittajan Anna Sievälä artikkelit

Tervetuloa vuosikokoukseen – ehdota sulkia ja pyyhkeitä!

Pohjois-Karjalan journalistiyhdistyksen vuosikokous järjestetään lauantaina 27.2.2016 Joensuun Ortodoksisessa Kulttuurikeskuksessa (Kauppakatu 44).

Kokous alkaa kello 14, ja ennen sitä on mahdollista osallistua lounaalle. Lounas alkaa kello 13 Kulttuurikeskuksen ravintola Eliaksessa.

Vuosikokouksessa esimerkiksi valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja hallitus sekä Sulka- ja Pyyhkeet -palkintojen saajat. Kokouksessa myös käsitellään yhdistyksen sääntöjen muuttamista sekä päätetään budjetista ja toimintasuunnitelmasta vuodelle 2016.

Lisäksi käsitellään seuraavat sääntömääräiset asiat: todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja muut tarvittavat toimihenkilöt, valitaan kaksi pöytäkirjantarkistajaa, esitetään hallituksen vuosikertomus edelliseltä vuodelta, esitetään hallituksen tilikertomus edelliseltä vuodelta sekä tilintarkastajain lausunto, vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapaudesta, valitaan kaksi toiminnantarkastajaa sekä kaksi varatoiminnantarkastajaa sekä määrätään, missä sanomalehdissä yhdistyksen kokouskutsut julkaistaan.

Sulan ja Pyyhkeiden saajia täytyy ehdottaa viimeistään 19.2.2016. Vuosikokouksessa ei voi enää tehdä uusia ehdotuksia. Sulka myönnetään ansioituneesta viestinnästä, Pyyhkeet epäonnistuneesta. Ehdotuksia perusteluineen voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen annasiev.karjalainen@gmail.com. Viime vuonna Sulan sai Pohjois-Karjalan Martat ja Pyyhkeet Rääkkylän kunta.

Vuosikokoukselle voi tehdä esityksiä 19.2.2016 asti sähköpostitse osoitteeseen annasiev.karjalainen@gmail.com.

Kokoukseen ei tarvitse ilmoittautua erikseen. Jos haluat osallistua kokousta edeltävälle lounaalle, ilmoittaudu viimeistään 19.2.2016 osoitteeseen annasiev.karjalainen@gmail.com tai puhelimitse 044-3385557. Kerrothan mahdollisista erityisruokavalioista ilmoittautuessasi!

Journalistiyhdistys kannattaa nykymuotoista Uljasta

Pohjois-Karjalan Journalistiyhdistys ry (PKJY) kannattaa ylioppilaslehti Uljaan toiminnan jatkumista nykymuodossaan paperi- ja verkkolehtenä. PKJY näkee, että toimittajan työpaikan säilyminen myös Joensuun kampuksella on tärkeää.

Ylioppilaslehti Uljaan lakkauttamisella olisi PKJY:n näkemyksen mukaan kauaskantoisia haitallisia vaikutuksia sekä pohjoiskarjalaisen journalismin että maakunnan opiskelijoiden kannalta. Ylioppilaslehti on väylä toimittajan uralle, ja sen merkitys on suuri etenkin alueilla, joilla ei kouluteta journalisteja. Varsinaista journalistikoulutusta ei ole tarjolla millään Itä-Suomen yliopiston kampuksella ja koko Itä-Suomessa. Lisäksi Uljas yhdistää ja lisää erillään olevien kampusten yhteenkuuluvuutta Itä-Suomen Ylioppilaskunnan sisällä.

PKJY pitää Uljaan säilymistä tärkeänä myös siksi, että ylioppilaslehti tuo journalismiin moniäänisyyttä. Lehti paitsi tuo esille valtamediassa piiloon jääviä, opiskelijoita ja laajempaakin yleisöä kiinnostavia aiheita, edustaa se monesti kriittisempää journalismia kuin valtamedia PKJY kokee, että Uljaan poistuminen Itä-Suomen mediakentältä jättäisikin jälkeensä tuntuvan aukon. Lisäksi se heikentäisi opiskelijoiden äänen kuuluvuutta. Maakunnan sekä yliopiston kampusten tasa-arvoisuuden näkökulmasta on tärkeää, että jatkossakin Uljaalla on toimittaja myös Joensuussa.

PKJY ei kannata myöskään Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan (ISYY) hallituksen esittämää vaihtoehtoa Uljaan siirtämisestä pelkästään internetiin. Paperilehti tavoittaa laajemman yleisön, kuten kuntien virkamiehet ja päättäjät, ja PKJY pelkää, että netissä lukijakunta keskittyisi ainoastaan opiskelijoihin. Yksi ylioppilaslehti Uljaan tärkeistä tehtävistä on nostaa laajaan keskusteluun opiskelijoiden näkökulmasta tärkeitä aiheita, eikä tarjota viihdettä ainoastaan opiskelijalukijoille. Lisäksi PKJY huomauttaa, että taloudellisesta näkökulmasta lehden siirtäminen internetiin tarkoittaisi suurta mainostulojen vähenemistä.

Ylioppilaslehdillä on Suomessa satavuotinen perinne. ISYY:n edustajisto tekisi Uljaan lakkauttamisella tai sen toimintaa heikentämällä ratkaisun, joka vahingoittaisi paitsi ISYY:n jäseniä ja koko pohjoiskarjalaista mediakenttää, myös yliopiston imagoa. Siksi PKJY toivookin, että edustajisto katsoo päätöstä tehdessään ylioppilaslehti Uljasta kokonaisuutena ja huomioi sen moninaiset vaikutukset sen sijaan, että perustaisi päätöksensä lyhytnäköisesti keskittyen pelkästään lehden talouteen.

Pohjois-Karjalan Journalistiyhdistys ry:n hallitus

Leila Virnes (pj.), Peter Sjölund (vpj.), Anna Sievälä (siht.), Taru Väänänen, Eveliina Salomaa, Arto Miettinen, Anu Saarelainen, Kaarina Kainulainen, Heli Pottonen ja Sari Sudensalmi