Kaikki kirjoittajan Taru Tykkyläinen artikkelit

Kotus: Rasistinen nimi poistetaan kartoista

Pohjois-Karjalan journalistiyhdistys tiedotti aiemmin tänään yhdistyksen omistuksessa olevan saaren karttanimen muuttamisen kariutumisesta. Maanmittauslaitos (MML) antoi asiassa päätöksensä maaliskuussa.

MML katsoi, että Suomessa ei millään viranomaisella ole laissa tai asetuksissa säädettyä oikeutta päättää luonnonpaikoista käytettävistä nimistä eikä toimivaltaa muuttaa perinnäisiä paikannimiä muuksi kuin mitä nimityksiä näistä paikoista todellisuudessa käytetään. Nimenmuutokseen saatiin kielteinen näkemys myös Kotimaisten kielten keskukselta journalistiyhdistyksen hallituksen tiedusteltua menettelytavasta syksyllä 2019.

Aiheesta uutisoivat tänään keskiviikkona muun muassa Yle ja Journalisti.

Iltapäivällä Kotimaisten kielten keskus (Kotus) tiedotti, että asiasta on keskusteltu Maanmittauslaitoksen kanssa.

– Keskusteluissa on tultu siihen tulokseen, että Maanmittauslaitos poistaa nimen kartoistaan, Kotus kertoi.

Kotuksen tiedotteen kokonaisuudessaan voit lukea tästä linkistä.

PKJY:n vuosikokous päätti helmikuussa 2019, että yhdistyksen omistaman saaren nimi muutetaan Neekerisaaresta Uutiseksi. Liperin saaristossa Pyhäselällä sijaitsevan saaren nimi haluttiin vaihtaa, koska neekeri-sanan sisällyttäminen paikannimeen ei ole tätä päivää. Vaikka nimellä on ollut omat perustelunsa toimittajien ammattikunnan lähihistoriassa, ei se nykypäivänä avaudu ihmisille.

Kiinteistörekisterissä nimi on jo vaihdettu Uutiseksi.

Pohjois-Karjalan journalistiyhdistys kannustaa avoimempaan kriisiviestintään – Pyyhkeet Kiteen kaupungille

Pohjois-Karjalan journalistiyhdistys myönsi Pyyhkeet-kannustuspalkinnon tänä vuonna Kiteen kaupungille. Yhdistys jakaa Pyyhkeet vuosittain taholle, jonka viestintä ei ole journalistien näkökulmasta edellisen vuoden aikana onnistunut. Kiteen kaupungin viestintä kriisitilanteessa ei ole ollut vuonna 2019 avointa tai nopeaa. Tämän lisäksi kaupunki on jättänyt perustelematta päätöksensä salata asiakirjojaan.

Kiteen kaupungissa käynnissä ollut selvitys työntekijöiden epäasiallisesta kohtelusta oli uutisaiheena syksyllä 2019 ja alkuvuonna 2020. Median on ollut hankala saada tilanteesta selkeää kuvaa välitettäväksi yleisölle, sillä kaupungin viranhaltijat ja luottamushenkilöt ovat kommentoineet aihetta mediassa niukasti ja osittain ristiriitaisesti.

Kiteen kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 19.12.2019 salata suurilta osin sovintoratkaisun, jolla tilanne on selvitetty. Julkisuuteen sopimuksesta on kerrottu hyvin niukasti. Pohjois-Karjalan journalistiyhdistys moittii kaupunkia vakavasti siitä, ettei se ole kirjannut kokouspöytäkirjaan perusteluita salauspäätökselle vaan ainoastaan todennut asiakirjan suurilta osin salaiseksi. Myöhemmin kaupungin johtava luottamushenkilö on kommentoinut salauspäätöstä mediassa todeten: ”Kun sovittiin, että se on salainen niin se vaan on salainen.”

Journalistiyhdistys muistuttaa kaupunkia siitä, ettei viranomainen voi julistaa asiakirjaa tai sen osaa salassa pidettäväksi, vaan salassapitoon on oltava aina laintasoinen peruste. Tämä peruste tulisi käydä salauspäätöksistä myös selkeästi esiin.

Pyyhkeillä Pohjois-Karjalan journalistiyhdistys haluaa kannustaa Kiteen kaupunkia parempaan kriisiviestintään sekä yhteistyökykyyn myös vaikeissa tilanteissa. Samalla Pohjois-Karjalan journalistiyhdistys muistuttaa myös yleisesti avoimen ja keskustelevan viestinnän sekä mediayhteistyön tärkeydestä. Päätösten avoin, kattava ja ajantasainen perustelu on erityisen tärkeää silloin, kun julkisen vallan käyttäjät päättävät soveltaa julkisuuslain poikkeuksia eli salata asiakirjojaan. 

Yksi median tehtävistä on seurata julkisen vallan käyttöä ja kertoa siitä yleisölle – tämä tarkoittaa toisinaan myös kriittisiä näkökulmia ja vaikeita kysymyksiä. Pohjois-Karjalan journalistiyhdistys toivoo kaikkien julkisen vallan käyttäjien suhtautuvan mediaan asiallisesti ja yhteistyökykyisesti myös silloin, kun journalistit toteuttavat tätä tehtäväänsä.

Pohjois-Karjalan journalistiyhdistyksen vuosikokous päätti Pyyhkeiden jakamisesta 29. helmikuuta. Sulka-palkinto, joka myönnetään huomionosoituksena hyvästä tiedottamisesta ja yhteistyöstä median kanssa, päätettiin tänä vuonna jättää jakamatta.

Uutinen on varattavissa 1.5. alkaen

Uutisen kesän varauskalenteri avataan Pohjois-Karjalan journalistiyhdistyksen jäsenille perjantaina 1. toukokuuta. Saaren voi vuokrata korkeintaan neljäksi vuorokaudeksi kerrallaan.

Vuorokausihinta on 10 euroa/vuorokausi, jos yhtä jäsentä kohden on saaressa enimmillään viisi ei-jäsentä. Jos ei-jäseniä on enemmän, hinta on 15 euroa/vuorokausi. Jos on yli 10 ei-jäsentä yhtä jäsentä kohti, maksu on 50 euroa/vuorokausi. Ryhmäkoon suhteen varaukset toteutuvat vallitsevan tilanteen niin salliessa.

Varaukset tehdään osoitteeseen pkjournalisti[at]gmail.com. Kerro varatessasi nimesi sekä saareen tulevien henkilöiden määrä (jäsenet ja ei-jäsenet).

Varaukset jaetaan saapumisjärjestyksessä – jos varaajia on paljon, ensisijalla ovat ne, joilla ei vielä ole saman kesän aikana ollut varauksia saaressa.

Lisätietoja Uutisesta, varauskalenterin ja varausohjeet löydät osoitteesta www.pkjy.fi/lomasaari .