Koulutusapurahoja lehdistön freelancereille ja kääntäjille

Lehdistön freelancereiden apurahat ammatilliseen täydennyskoulutukseen ovat nyt haettavissa.
Apurahahaku päättyy 28. marraskuuta 2016 kello 17.00, jolloin apurahahakemuksen tulee olla jätetty Jokes-säätiön sähköiseen apurahajärjestelmään. Järjestelmästä tulostettava sitoumuslomake tulee postittaa allekirjoitettuna SFJ:n toimistolle 7. joulukuuta mennessä.

Apurahoja myönnetään hakemuksen perusteella ammatillisesti perusteltuihin kursseihin, koulutuksiin ja seminaareihin, matka- ja majoituskuluihin. Näitä apurahoja ei myönnetä työmatkoihin tai oman työn tekemiseen eikä elinkustannuksiin. Apurahoja ei myöskään myönnetä jo toteutuneisiin hankkeisiin tai koulutuksiin, jotka ovat jo alkaneet.

Nämä apurahat on suunnattu lehdistölle työskenteleville freelance-journalisteille. Hakijan tulee maksaa Journalistiliitolle freelance-jäsenmaksua. Opiskelijoille näitä apurahoja ei myönnetä. Hakijana olevan SJL:n jäsenen jäsenmaksun tulee olla maksettu ja Kopiosto-valtakirjan luovutettu liitolle.

Voit myös hakea stipendiä kahdelle lehdistön freelancereille räätälöidylle esiintymiskurssille. Näistä alle 500 euron apurahoista ei tule karenssia Jokesin tai lehdistön freelancereiden apurahoihin.

Lisätietoa: http://www.freet.fi/apurahat-4/