Jäsenmaksut

Suomen Journalistiliiton työsuhteisten jäsenten jäsenmaksu on 1,4 prosenttia bruttopalkasta. Työttömyyskassaan kuulumattoman freelancerin jäsenmaksu on 19 € kuukaudessa (vuonna 2019).

Journalistiliiton opiskelijajäsenet eivät maksa jäsenmaksua opintojensa ensimmäisen kalenterivuoden aikana. Maksuttoman vuoden jälkeen opiskelijalla on oikeus alennettuun jäsenmaksuun opintojen päättymiseen asti, mutta enintään 5,5 vuotta opintojen alkamisesta. Opiskelijoiden jäsenmaksu on 7,50 euroa/kk (vuonna 2019).

Mikäli päätyösi on muulla kuin viestintäalalla ja teet journalistisia töitä sivutoimisena freelancerina, jäsenmaksusi on 22,50 €/kk (vuonna 2019). Samaa maksua sovelletaan kaksoisjäseniin. Kaksoisjäsen on Journalistiliiton jäsen, joka kuuluu toiseen ammattiliittoon ja sen työttömyyskassaan ja jonka työsuhteen katsotaan olevan toisen liiton edunvalvonnan piirissä.

Vuoden 2015 jälkeen eläkkeelle siirtyneet jäsenemme maksavat jäsenmaksua, jonka suuruus 7,5 euroa/kk (vuonna 2019).

Pohjois-Karjalan journalistiyhdistys ei kerää jäsenmaksuja, jäsenmaksut maksetaan aina liittoon. Lisää tietoa jäsenmaksuista ja jäsenmaksulaskurista täältä.

Jäsenmaksut ja työttömyyskassamaksut voi vähentää verotuksessa

Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksuista ja työttömyyskassamaksuista säädetään TVL 31 ja 95 §:ssä. TVL 31.1 §:n 6 kohdan mukaan ne ovat vähennyskelpoisia tulon hankkimisesta aiheutuneina menoina.

Oikeuskäytännössä on katsottu, että ammattiyhdistyksen jäsenmaksut sekä työttömyyskassan jäsenmaksut voidaan vähentää myös ansioon suhteutetusta päivärahasta, peruspäivärahasta sekä sairauspäivärahasta (KHO 1996/855). Merityötuloon kohdistuvat jäsenmaksut ja työttömyyskassamaksut eivät kuitenkaan ole vähennyskelpoisia (TVL 95.2 §).

TVL 95 §:n mukaan työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut ja työttömyyskassamaksut saadaan vähentää täysimääräisinä. Palkkatulosta myönnettävä tulonhankkimisvähennys ei rajoita näiden maksujen vähennysoikeutta.

Lähde: Vero.fi