Henkilöstövähennykset syventävät media-alan ongelmia

Lehtitalot reagoivat kannattavuuden laskuun lyhytnäköisesti, toteaa Pohjois-Karjalan Journalistiyhdistys (PKJY) kannanotossaan.

Juhlavuottaan viettävä sanomalehti Karjalainen ilmoitti 11.12. aloittavansa koko henkilöstöään eli 82 henkilöä koskevat yt-neuvottelut. Niiden tavoitteena oli säästää puoli miljoonaa euroa eli yhdeksän henkilötyövuotta. Yt-neuvottelut päättyivät 30.12., ja niiden seurauksena koko Karjalaisen henkilöstö lomautetaan vuonna 2015 kolmeksi viikoksi ja henkilöstön määrää vähennetään 3,5 henkilötyövuodella. Yksi henkilö irtisanotaan, ja kolme siirtyy eläkkeelle tai osa-aikaeläkkeelle. Loput säästöt toteutetaan pörssitiedotteen mukaan toimintojen uudelleenjärjestelyillä sekä vapaaehtoisilla työaikajärjestelyillä. Edellisen kerran Karjalainen kävi yt-neuvottelut keväällä 2013, jolloin henkilöstöä vähennettiin 11:llä.

Kaava on valitettavan tuttu media-alalla: kun kannattavuus laskee tai tulevaisuus näyttää epävarmalta, sisällön tuottajia vähennetään. PKJY on huolissaan ilmiöstä, sillä se syventää alan ongelmia. Pikasäästöjä etsiessä helposti unohdetaan, että lehtitalojen kannattavuuden ydin on ammattitaitoisissa tekijöissä. Jos ytimestä säästetään ja jäljelle jäävät tekijät pakotetaan kiireessä tekemään huonoa jälkeä, tilaajat jättävät lehdet. Ilman tilaajia ei ole myöskään ilmoittajia. Lisäksi työntekijöiden pakottaminen kohtuuttomiin aikatauluihin huonontaa työssä jaksamista sekä vaarantaa journalismin laadun ja riippumattomuuden.

PKJY toivoo, että lehtitalot sanomalehti Karjalainen mukaan lukien uskoisivat toimialaansa ja luottaisivat tämänhetkisestä taloustilanteesta huolimatta siihen, että tuotteen pitäminen laadukkaana on kestävin tapa huolehtia kannattavuudesta. Jos tuotteen annetaan rapautua heikompina vuosina, sen elvyttäminen aikojen parantuessa on hankalaa.

Lisäksi PKJY haluaa muistuttaa, että kannattavuuden laskusta huolimatta esimerkiksi sanomalehti Karjalainen tuottaa yhä voittoa. Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n lehtitoimiala tuotti 24.10. julkaistun pörssitiedotteen mukaan liikevoittoa 1,9 miljoonaa euroa ajalla 1.1. – 30.9.2014.