Journalistiyhdistys kannattaa nykymuotoista Uljasta

Pohjois-Karjalan Journalistiyhdistys ry (PKJY) kannattaa ylioppilaslehti Uljaan toiminnan jatkumista nykymuodossaan paperi- ja verkkolehtenä. PKJY näkee, että toimittajan työpaikan säilyminen myös Joensuun kampuksella on tärkeää.

Ylioppilaslehti Uljaan lakkauttamisella olisi PKJY:n näkemyksen mukaan kauaskantoisia haitallisia vaikutuksia sekä pohjoiskarjalaisen journalismin että maakunnan opiskelijoiden kannalta. Ylioppilaslehti on väylä toimittajan uralle, ja sen merkitys on suuri etenkin alueilla, joilla ei kouluteta journalisteja. Varsinaista journalistikoulutusta ei ole tarjolla millään Itä-Suomen yliopiston kampuksella ja koko Itä-Suomessa. Lisäksi Uljas yhdistää ja lisää erillään olevien kampusten yhteenkuuluvuutta Itä-Suomen Ylioppilaskunnan sisällä.

PKJY pitää Uljaan säilymistä tärkeänä myös siksi, että ylioppilaslehti tuo journalismiin moniäänisyyttä. Lehti paitsi tuo esille valtamediassa piiloon jääviä, opiskelijoita ja laajempaakin yleisöä kiinnostavia aiheita, edustaa se monesti kriittisempää journalismia kuin valtamedia PKJY kokee, että Uljaan poistuminen Itä-Suomen mediakentältä jättäisikin jälkeensä tuntuvan aukon. Lisäksi se heikentäisi opiskelijoiden äänen kuuluvuutta. Maakunnan sekä yliopiston kampusten tasa-arvoisuuden näkökulmasta on tärkeää, että jatkossakin Uljaalla on toimittaja myös Joensuussa.

PKJY ei kannata myöskään Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan (ISYY) hallituksen esittämää vaihtoehtoa Uljaan siirtämisestä pelkästään internetiin. Paperilehti tavoittaa laajemman yleisön, kuten kuntien virkamiehet ja päättäjät, ja PKJY pelkää, että netissä lukijakunta keskittyisi ainoastaan opiskelijoihin. Yksi ylioppilaslehti Uljaan tärkeistä tehtävistä on nostaa laajaan keskusteluun opiskelijoiden näkökulmasta tärkeitä aiheita, eikä tarjota viihdettä ainoastaan opiskelijalukijoille. Lisäksi PKJY huomauttaa, että taloudellisesta näkökulmasta lehden siirtäminen internetiin tarkoittaisi suurta mainostulojen vähenemistä.

Ylioppilaslehdillä on Suomessa satavuotinen perinne. ISYY:n edustajisto tekisi Uljaan lakkauttamisella tai sen toimintaa heikentämällä ratkaisun, joka vahingoittaisi paitsi ISYY:n jäseniä ja koko pohjoiskarjalaista mediakenttää, myös yliopiston imagoa. Siksi PKJY toivookin, että edustajisto katsoo päätöstä tehdessään ylioppilaslehti Uljasta kokonaisuutena ja huomioi sen moninaiset vaikutukset sen sijaan, että perustaisi päätöksensä lyhytnäköisesti keskittyen pelkästään lehden talouteen.

Pohjois-Karjalan Journalistiyhdistys ry:n hallitus

Leila Virnes (pj.), Peter Sjölund (vpj.), Anna Sievälä (siht.), Taru Väänänen, Eveliina Salomaa, Arto Miettinen, Anu Saarelainen, Kaarina Kainulainen, Heli Pottonen ja Sari Sudensalmi