Journalistiyhdistys vetoaa ylioppilaskuntaan: säilyttäkää Uljas

Pohjois-Karjalan Journalistiyhdistys ry (PKJY) pitää huolestuttavana sitä, että Uljaan kohtalosta keskustellaan kerta toisensa jälkeen muutaman vuoden välein. PKJY toivoo, että ylioppilaskunta päättää säilyttää Uljaan ja että lehden tekijöille annettaisiin työrauha. Sillä tavoin lehdessä olisi aito mahdollisuus kehittää laadukasta journalismia entistä paremmaksi.

Ylioppilaslehti Uljaan lakkauttamisella olisi PKJY:n näkemyksen mukaan haitallisia vaikutuksia sekä pohjoiskarjalaisen journalismin että maakunnan opiskelijoiden kannalta. Lehti on kulttuurin ja sivistyksen ylläpitäjä ja lisääjä. Se on opiskelijoille tärkeä väylä yhteiskunnallisen keskustelun käymiseen, sillä lehteä luetaan myös ylioppilaskunnan ulkopuolella.

Ammatillisesta näkökulmasta katsottuna ylioppilaslehti on väylä toimittajan uralle, ja sen merkitys on suuri etenkin alueella, jolla ei kouluteta journalisteja. Varsinaista journalistikoulutusta ei ole tarjolla millään Itä-Suomen yliopiston kampuksella ja eikä koko Itä-Suomessa.

”Lehti tuo esille valtamediassa piiloon jääviä, opiskelijoita ja laajempaakin yleisöä kiinnostavia aiheita ja edustaa usein alueen muuta mediaa kriittisempää journalismia.

PKJY pitää Uljaan säilymistä tärkeänä myös siksi, että ylioppilaslehti tuo journalismiin moniäänisyyttä. Lehti tuo esille muussa mediassa piiloon jääviä, opiskelijoita ja laajempaakin yleisöä kiinnostavia aiheita ja edustaa usein alueen muuta mediaa kriittisempää journalismia. PKJY kokee, että Uljaan poistuminen Itä-Suomen mediakentältä jättäisi jälkeensä tuntuvan aukon. Lisäksi sen katoaminen heikentäisi opiskelijoiden äänen kuuluvuutta, sillä Uljas on ylioppilaskunnan selvästi näkyvin palvelu.

Ylioppilaslehdillä on Suomessa satavuotinen perinne. ISYY:n edustajisto tekisi Uljaan lakkauttaessaan tai sen toimintaa heikentäessään ratkaisun, joka vahingoittaisi ISYY:n jäseniä, pohjoiskarjalaista mediakenttää sekä yliopiston mainetta. Siksi PKJY toivookin, että edustajisto katsoo päätöstä tehdessään ylioppilaslehti Uljasta kokonaisuutena ja huomioi sen moninaiset vaikutukset.

Pohjois-Karjalan journalistiyhdistyksen puolesta,

Journalistiyhdistyksen hallitus Anna Sievälä, Eveliina Salomaa, Pasi Huttunen, Kari Sarkkinen, Juha Inkinen, Taru Tykkyläinen, Taru Väänänen, Annika Lius, Suvi Palosaari ja Liisa Yli-Ketola

EDIT: sana valtamedia otettu pois