Ovatko työntekijän oikeudet jo valmiit?

Onko hyvinvointivaltio valmis? Tämä kysymys nousee usein mieleeni, kun seuraan julkisista palveluista käytävää keskustelua. Onko oikeasti niin, että ainoa, mitä hyvinvointivaltioon liittyen enää voi tehdä, on sen alas ajaminen? Ehkä. Onhan monista sen osista, kuten ilmaisesta koulutuksesta, julkisesta terveydenhuollosta ja työttömyysturvajärjestelmästä, tullut niin itsestään selviä, että niiden tarpeellisuus kyseenalaistetaan.

Sama ilmiö näkyy myös keskustelussa työntekijän oikeuksista ja siitä, onko niitä tarpeellista tai edes suotavaa edistää. Ammattiyhdistysliikettä syytellään tuon tuosta siitä, ettei se ole valmis muuttumaan ja tällä muutosvastarintaisuudellaan pyrkii tuhoamaan suomalaisten yritysten elinmahdollisuudet.

Seuraa uutinen: Ammattiyhdistysliikkeen tavoite ei ole hävittää yrityksiä Suomesta. Olisihan se aivan järjetön päämäärä liikkeelle, joka koostuu suurelta osin juuri näissä yrityksissä työskentelevistä ihmisistä. Jos ei olisi yrityksiä, ei olisi työpaikkoja eikä siten myöskään työntekijöitä. Joten ei, ammattiyhdistysliike ei halua tuhota suomalaista yritystoimintaa. Sen sijaan se yrittää huolehtia siitä, että näissä yrityksissä työskentelevillä ihmisillä on kohtuulliset työehdot ja -olot. Jos muutosvastarintaisuus tarkoittaa sitä, ettei ammattiyhdistysliike ole valmis luopumaan tästä perustehtävästään, ehkäpä liikettä voi sitten vastarinnasta syyttää.

On jokseenkin luonnollista, että yrittäjien ja elinkeinoelämän edunvalvojat kyseenalaistavat ay-liikkeen toimintaa. Se on heidän edunvalvontaansa. Hämmentävää sen sijaan on, kun myös työntekijän asemassa itse olevat ihmettelevät, mihin järjestäytymistä tarvitaan. Ovatko työntekijän oikeudet todella jo niin valmiit, että on unohdettu, miten ne on rakennettu?

Seuraa toinen uutinen: Vähimmäispalkat, vuosilomat, palkallinen sairausloma ja monet muut itsestään selvinä pitämämme asiat eivät ole syntyneet itsestään. Itsestään ne eivät myöskään säily.

Anna Sievälä

Pohjois-Karjalan journalistiyhdistyksen puheenjohtaja

Yhdistyksen hallitus kirjoittelee kolumnien sarjassa noin kuukausittain ajankohtaisista asioista tai yhdistyksen kuulumisia.