Pohjois-Karjalan journalistiyhdistys kannustaa avoimempaan kriisiviestintään – Pyyhkeet Kiteen kaupungille

Pohjois-Karjalan journalistiyhdistys myönsi Pyyhkeet-kannustuspalkinnon tänä vuonna Kiteen kaupungille. Yhdistys jakaa Pyyhkeet vuosittain taholle, jonka viestintä ei ole journalistien näkökulmasta edellisen vuoden aikana onnistunut. Kiteen kaupungin viestintä kriisitilanteessa ei ole ollut vuonna 2019 avointa tai nopeaa. Tämän lisäksi kaupunki on jättänyt perustelematta päätöksensä salata asiakirjojaan.

Kiteen kaupungissa käynnissä ollut selvitys työntekijöiden epäasiallisesta kohtelusta oli uutisaiheena syksyllä 2019 ja alkuvuonna 2020. Median on ollut hankala saada tilanteesta selkeää kuvaa välitettäväksi yleisölle, sillä kaupungin viranhaltijat ja luottamushenkilöt ovat kommentoineet aihetta mediassa niukasti ja osittain ristiriitaisesti.

Kiteen kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 19.12.2019 salata suurilta osin sovintoratkaisun, jolla tilanne on selvitetty. Julkisuuteen sopimuksesta on kerrottu hyvin niukasti. Pohjois-Karjalan journalistiyhdistys moittii kaupunkia vakavasti siitä, ettei se ole kirjannut kokouspöytäkirjaan perusteluita salauspäätökselle vaan ainoastaan todennut asiakirjan suurilta osin salaiseksi. Myöhemmin kaupungin johtava luottamushenkilö on kommentoinut salauspäätöstä mediassa todeten: ”Kun sovittiin, että se on salainen niin se vaan on salainen.”

Journalistiyhdistys muistuttaa kaupunkia siitä, ettei viranomainen voi julistaa asiakirjaa tai sen osaa salassa pidettäväksi, vaan salassapitoon on oltava aina laintasoinen peruste. Tämä peruste tulisi käydä salauspäätöksistä myös selkeästi esiin.

Pyyhkeillä Pohjois-Karjalan journalistiyhdistys haluaa kannustaa Kiteen kaupunkia parempaan kriisiviestintään sekä yhteistyökykyyn myös vaikeissa tilanteissa. Samalla Pohjois-Karjalan journalistiyhdistys muistuttaa myös yleisesti avoimen ja keskustelevan viestinnän sekä mediayhteistyön tärkeydestä. Päätösten avoin, kattava ja ajantasainen perustelu on erityisen tärkeää silloin, kun julkisen vallan käyttäjät päättävät soveltaa julkisuuslain poikkeuksia eli salata asiakirjojaan. 

Yksi median tehtävistä on seurata julkisen vallan käyttöä ja kertoa siitä yleisölle – tämä tarkoittaa toisinaan myös kriittisiä näkökulmia ja vaikeita kysymyksiä. Pohjois-Karjalan journalistiyhdistys toivoo kaikkien julkisen vallan käyttäjien suhtautuvan mediaan asiallisesti ja yhteistyökykyisesti myös silloin, kun journalistit toteuttavat tätä tehtäväänsä.

Pohjois-Karjalan journalistiyhdistyksen vuosikokous päätti Pyyhkeiden jakamisesta 29. helmikuuta. Sulka-palkinto, joka myönnetään huomionosoituksena hyvästä tiedottamisesta ja yhteistyöstä median kanssa, päätettiin tänä vuonna jättää jakamatta.