Pohjois-Karjalan journalistiyhdistys tukee 10-vuotiasta Vikesiä

Pohjois-Karjalan journalistiyhdistys onnittelee 10-vuotiasta Viestintä ja kehitys -säätiötä (Vikes) ja osallistuu sen toiminnan tukemiseen omalla panoksellaan.

Vuonna 1970 Yhdistyneiden kansakuntien 25-vuotisjuhlaistunnossa OECD:n jäsenmaat sopivat pyrkimyksestä antaa kehitysapua 0,7 prosenttia bruttokansantulostaan. Tähän sopimukseen nojaten myös Suomen Journalistiliitto on antanut budjetistaan vastaavan summan kehitysyhteistyöhön. Pohjois-Karjalan Journalistiyhdistys haluaa korostaa asian tärkeyttä ja lahjoittaa Vikesille 1,25 prosenttia budjetistaan.

Vikesin hankeavustukset ja hankkeiden määrä supistuvat hallituksen leikkauspäätösten seurauksena ensi vuonna puoleen nykyisestä jos hallitus ei muuta suunnitelmiaan. Samaan aikaan sananvapauden merkitys keskeisenä ihmisoikeutena on korostunut entisestään. Jatkuvat konfliktit, veroparatiisikysymykset, kybervakoilu ja ilmastonmuutos ovat asioita, joiden hallitsemisessa kansalaisten oikeus saada oikeaa ja täsmällistä tietoa on äärimmäisen tärkeä. Journalistien toimintatila kapenee monissa maailman maissa ja tomittajien välinen solidaarisuus yli rajojen on poikkeuksellisen tärkeää. Sen vuoksi Vikes tarvitsee tukea nyt kenties enemmän kuin koskaan.

PKJY haastaa muutkin osallistumaan talkoisiin. Vikesin keräystilille otetaan vastaan lahjoituksia. Tilinumero on FI27 8000 1471 3503 07. BIC(SWIFT): DABAFIHH. Laita maksuun viitenumero 5759 tai vapaavalintainen viestisi. Kerättävät varat käytetään kehitysmaissa tehtävän sananvapaustyömme tukemiseen. Keräyslupa 2020/2013/4499 on voimassa 2.11.2015 asti Suomessa, Ahvenanmaata lukuun ottamatta.