Avainsana-arkisto: yt-neuvottelut

PKJY:n kannanotto: PunaMusta Media Oyj:n osingonjakopäätös on moraaliton

Sanomalehti Karjalaista ja seitsemää muuta lehteä julkaiseva PunaMusta Media Oyj päätti yhtiökokouksessaan perjantaina 27.3. jakaa omistajilleen 3,13 miljoonan euron osingot. Vain kolme päivää aikaisemmin tiistaina 24.3. yhtiö ilmoitti aloittavansa kaikkia työntekijöitään koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelujen piirissä on 650 henkilöä, ja neuvottelut voivat johtaa enintään 90 päivän mittaisiin lomautuksiin. Lomautustarvetta yhtiö perustelee koronaviruksen aiheuttamilla talousvaikutuksilla.

PunaMusta Median toiminta on sekä moraalitonta että vastuutonta poikkeuksellisena aikana, jona sekä työntekijä- että työnantajapuolen on kyettävä malttiin ja joustettava. Koronakriisin keskellä lukijat janoavat ajankohtaista ja paikkansapitävää tietoa enemmän kuin koskaan tätä ennen, ja paikallismedioilla on jo olemassa olevan valmiuslainkin pohjalta olennaisen tärkeä rooli tiedon välittämisessä. 

Toimituksissa tätä työtä tehdään itseä säästämättä, usein kovankin henkisen paineen alla. Tekijät ovat ammattilaisia ja venyvät paljoon – sen ylikin, mutta jos äärimmäisen raskaan kevään jälkeen ainoa palkinto ovat lomautukset ja huoli omasta toimeentulosta, alkavat jaksamisen rajat olla vastassa. Päivittäistä työtä tehdään jo entuudestaan pienentynein resurssein, mutta samaan aikaan yhden työntekijän panosta tarvitaan yhä useammassa kanavassa: printtilehdessä, verkossa, radiossa. 

Viime vuonna PunaMusta Media saavutti uuden liikevaihtoennätyksensä, ja voitonjakokelpoiset varat ovat yli 26 miljoonaa euroa. Kriisitilanteessa vastuullista olisi käyttää taloudellista puskuria, ei jakaa toisella kädellä superosinkoja ja toisella kädellä lomauttaa henkilökuntaa. Osingot eivät tähän aikaan kovin hyvin sovi, totesi Sauli Niinistö Ilta-Sanomien haastattelussa. Me Pohjois-Karjalan journalistiyhdistyksen hallituksessa olemme tasavallan presidentin kanssa samaa mieltä.

Pohjois-Karjalan journalistiyhdistys
Hallituksen jäsenet

Journalistiyhdistys: Ihmisten oikeus tietoon ja journalistien mahdollisuudet työn tekemiseen turvattava

Pohjois-Karjalan journalistiyhdistys on huolissaan Sanomalehti Karjalainen Oy:n aloittamista yt-neuvotteluista, joilla työnantaja tavoittelee enimmillään yhdeksän henkilötyövuoden säästöjä. Sanomalehti Karjalainen kertoi 21. maaliskuuta aloittavansa yt-neuvottelut. Virallisesti yt-neuvottelut alkoivat maanantaina 26. maaliskuuta.

Journalistiyhdistys näkee yt-neuvottelut osana media-alan yleistä, huolestuttavaa trendiä, jossa voittoa tuottavat yritykset tekevät lyhytnäköisesti henkilöstöleikkauksia yksittäisten vuosineljännesten heikkojen tulosten perusteella. Yhdistys muistuttaa, että media-ala on murroksessa, jossa pitäisi päinvastoin uskaltaa panostaa ammattitaitoiseen henkilöstöön. Ilman osaavia journalisteja mediaan ei pystytä tuottamaan laadukasta journalismia, joka on edellytys mediatalojen menestymiselle. Mediatalojen pitäisi tässä hetkessä luottaa tuotteeseensa ja laadukkaan journalismin vetovoimaan sen sijaan, että henkilöstöleikkauksilla lähdetään heikentämään tuotetta.

Mediatalojen pitäisi tässä hetkessä luottaa tuotteeseensa ja laadukkaan journalismin vetovoimaan sen sijaan, että henkilöstöleikkauksilla lähdetään heikentämään tuotetta.

Pohjois-Karjalan journalistiyhdistys hämmästelee Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n toimintaa tilanteessa. Sanomalehti Karjalainen on osa konsernia, joka kertoi kaksi päivää Karjalaisen yt-neuvotteluiden alkamisen jälkeen jakavansa osinkoja yli viisi miljoonaa euroa. Journalistiyhdistys ihmettelee konsernin varsinaisen yhtiökokouksen päätöstä. Sanomalehti Karjalaisen säästötarve olisi katettu, mikäli yhtiökokous olisi päättänyt vähentää jaettavien osinkojen määrää yhdellä kymmenesosalla ja panostaa vastaavasti yhteen konsernin liiketoiminta-alueeseen, mediaan. Sen sijaan lehtitoimialan liiketoimintamahdollisuuksia tulevaisuudessa heikennetään karsimalla sen resursseista.

Lehtitoimialan liiketoimintamahdollisuuksia tulevaisuudessa heikennetään karsimalla sen resursseista.

Sanomalehdissä ja muussa mediassa on viime vuosina tehty jo runsaasti leikkauksia henkilöstöön. Ne tuntuvat journalistien arjessa lisääntyneenä kiireenä ja stressinä. Työn määrä ei ole vähentynyt toimituksissa viime vuosina, joten tuotannollisia syitä henkilöstöleikkauksiin ei journalistiyhdistyksen mielestä ole. Toimituksissa työskentelevien journalistien työnkuvat ovat myös monipuolistuneet viime vuosina, mikä on tarkoittanut työn vaativuuden lisääntymistä.

Journalistien lisäksi mediaan tehdyt leikkaukset ovat uhka myös kansalaisille. Suomen hallituksen teettämä tutkimus mediapolitiikan nykytilasta julkaistiin keskiviikkona. Sen mukaan demokraattisen yhteiskunnan ihanteisiin lukeutuvat kansalaisten viestinnälliset toimintamahdollisuudet, kuten monipuolisen ja ymmärrettävän tiedon saatavuus yhtäläisin ehdoin, osallistuminen julkiseen keskusteluun ja tiedollinen itsemääräämisoikeus. Tiedon saannissa on siis kyse ihmisen keskeisistä oikeuksista. Journalisteihin kohdistuvat leikkaukset heikentävät tätä oikeutta olennaisesti.

Tiedon saannissa on siis kyse ihmisen keskeisistä oikeuksista. Journalisteihin kohdistuvat leikkaukset heikentävät tätä oikeutta olennaisesti.

Journalistiyhdistys pelkää, että mahdolliset tulevat lisäleikkaukset vaarantavat jo journalistien mahdollisuudet tehdä työnsä hyvin. Journalistiyhdistys painottaa, että on sekä työntekijöiden että työnantajan etu, että ammattilaiset pystyvät tekemään työnsä kunnolla ja siten takaamaan julkaistavan tuotteen laadun.